Oferta

APM Profil Sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych oraz procesów diagnostyczno-kontrolnych. Naszymi odbiorcami są firmy branży farmaceutycznej, produktów medycznych, automotive, automatyki przemysłowej i innych.

Proponujemy rozwiązania niezawodne, innowacyjne o najwyższej jakości zgodnie ze standardami GMP, ISO 9001 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Stawiamy na długotrwałą współpracę, zbudowaną na solidnym fundamencie jasno określonych celów, zaufaniu i skutecznej komunikacji.

Oferujemy stabilne rozwiązania, wsparcie techniczne oraz serwis zarówno gwarancyjny jak i pogwarancyjny.

 

Oferta firmy APM Profil obejmuje:

  • urządzenia podające inserty do form wtryskowych w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych,
  • automaty montażowe,
  • podajniki wibracyjne,
  • zrobotyzowane linie montażowe,
  • kompletne autonomiczne zestawy podające,
  • urządzenia kontrolno-pomiarowe do kontroli produkcji w toku,
  • urządzenia kontrolno-pomiarowe oraz testery do kontroli 100% -wej,
  • układy sterowania i wizualizacje.

Podajniki insertów

Współczesna technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych umożliwia wykonywanie coraz bardziej złożonych wyprasek, wyprasek wielo-komponentowych jak również wyprasek z tzw. wkładką czyli wcześniej wykonanym elementem, następnie łączonym z tworzywem lub oblewanym tworzywem sztucznym. Oczywiście dla prawidłowego wykonania takiego zespołu niezbędne jest odpowiednie pozycjonowanie i podanie wkładki do gniada formy wtryskowej. Przy formie jedno gniazdowej zadanie jest stosunkowo proste, jednak jeśli mamy do czynienia z formą posiadającą kilkadziesiąt lub nawet ponad sto gniazd rozmieszczonych dość blisko względem siebie – to zadanie takie urasta do rangi wyzwania.

Automaty montażowe

Dla naszego klienta wykonaliśmy automat montażowy realizujący całkowity montaż niewielkiego kilkuczęściowego urządzenia zawierającego elementy metalowe i tworzywowe. W zakresie naszych zadań znalazły się między innymi współpraca z inżynierami wyrobu w celu optymalizacji elementów składowych dla automatycznego montażu, opracowanie koncepcji urządzenia, analiza ryzyka dla urządzenia, wykonanie projektu, wykonanie linii montażowej, uruchomienie i walidacja kompletnej linii w siedzibie zleceniodawcy.

Zrobotyzowane linie montażowe

Standardowym przykładem integracji robota z urządzeniami peryferyjnymi jest wykorzystanie systemów wizyjnych do określenia typu produktu oraz jego pozycji w układzie współrzędnych robota. Można tu wyróżnić aplikacje pick-and-place, w których elementy pobierane są bezpośrednio z transportu i przekazywane do następnego etapu procesu produkcji.

APM Profil wykonując zrobotyzowane linie montażowe wykorzystuje roboty typu SCARA, które są odpowiednie do szerokiego spektrum zastosowań, jak montaż małych komponentów, przenoszenie ciężkich przedmiotów oraz do aplikacji związanych z transportem i pakowaniem.

Zdolne do wykonywania najwyższej klasy, bardzo szybkich i precyzyjnych operacji z użyciem dedykowanych silników i wzmacniaczy. Znajdują zastosowanie w różnorodnych pracach, dzięki łatwemu połączeniu ze sterownikami PLC i silnikami serwo.

Autonomiczne zestawy podające

Zestawy do podawania jednorazowo n-krotnej ilości detali, projektowane są na bazie tradycyjnych podajników wibracyjnych.

Detale po wyjściu z podajnika wibracyjnego okrągłego kierowane do podajnika wibracyjnego liniowego po czym trafiają do portalu odbiorczegoklienta.

Poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i aplikacji sterowników programowalnych możliwa jest dowolna orientacja podawanych elementów.

Dzięki wykorzystaniu elastycznych przewodów i sprężonego powietrza detale mogą być podawane do miejsc trudno dostępnych.

Detale mogą być podawane w wyznaczonej kolejności jeden po drugim do kilku ścieżek jednocześnie.

Urządzenia kontrolno-pomiarowe

Aparatura kontrolno-pomiarowa wykorzystywana jest na szeroką skalę w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki niej możliwe jest dokonywanie m.in. pomiarów energetycznych, elektrycznych oraz takich wielkości fizycznych, jak np. wilgotność, temperatura czy ciśnienie. Urządzenia te znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie dokładny pomiar i precyzyjna kontrola są szczególnie istotne, a wręcz niezbędne.

W każdej firmie produkcyjnej istnieje ryzyko, że wytwarzane dobra nie będą spełniały restrykcyjnych wymagań klientów. Naraża to producentów na straty związane ze zwrotami czy reklamacjami. APM Profil aby zapobiegać takim sytuacjom proponuje dedykowane urządzenia wysokiej klasy do końcowej kontroli jakości wyrobów.

Układy sterowania i wizualizacje

Powszechnie w automatyzacji procesów przemysłowych stosowane są rozproszone systemy sterowania i wizualizacji, określane mianem systemów SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition). Stosowanie przez APM Profil systemów SCADA umożliwia podnoszenie komfortu personelu obsługi, pracującego bezpośrednio przy obiekcie oraz kadry zarządzającej. Pośrednio wpływa na podniesienie efektywności ekonomicznej oraz poprawę jakości oferowanych wyrobów. Systemy wizualizacji wspomagają i ułatwiają podejmowanie strategicznych decyzji oraz śledzenie rezultatów.

Copyright © 2012-2017 APM PROFIL All Rights Reserved. Powered by BLUEICE