Zapraszamy do współpracy

"Postęp to przemiana niemożliwego w możliwe, a możliwego w rzeczywiste."

Urzeczywistnianie wizji naszych partnerów biznesowych jest celem naszej działalności. Jesteśmy ludźmi dla których praca to nie tylko sposób na życie, to również pasja. Realizujemy projekty dla różnych inwestorów. Dzięki naszej elastyczności oraz umiejętności słuchania, potrafimy dostosować zakres

naszych usług do potrzeb i możliwości partnerów z różnych gałęzi przemysłu.

Stawiamy na wspaniałą i długotrwałą współpracę, zbudowaną na solidnym fundamencie jasno określonych celów, zaufaniu i skutecznej komunikacji. Takie podejście pozwala aby dzisiaj poczuć, dotknąć i zobaczyć marzenie, które już jutro jest rzeczywistością – czego Państwu i sobie serdecznie życzymy.

Strona: 

Czym się zajmujemy?

Zapewniamy kompleksową lub częściową realizację inwestycji z zakresu automatyki i mechaniki przemysłowej:

  • automaty montażowe,
  • automaty produkcyjne,
  • systemy kontroli jakości,
  • sterowanie procesami dyskretnymi oraz ciągłymi,
  • tworzenie wizualizacji procesów na panele operatorskie, tworzenie interfejsów HMI, wdrażanie aplikacji SCADA,
  • budowa szaf sterowniczych,
  • programowanie sterowników PLC,
  • realizacja projektów na podstawie dostarczonej dokumentacji,
  • częściowe lub całkowite modernizacje maszyn produkcyjnych,
  • częściowe lub całkowite modernizacje układów sterowania.

Realizowane zlecenia wykonywane są zgodnie z wymaganymi dyrektywami oraz posiadają dokumentację techniczną, na życzenie zleceniodawcy wykonujemy dodatkową rozszerzoną analizę ryzyka oraz protokół walidacji.

W codziennej pracy wykorzystujemy profesjonalne narzędzia. Należy do nich również inżynierskie oprogramowanie komputerowe do wspomaganie procesu projektowania i wytwarzania.

Dla rozwiązań mechanicznych używamy: ProEngeenier (PTC Inc); AutoCAD (AUTODESK Inc.); MegaCAD (Megatech Software GmbH).

Dla programowania sterowników i komputerów przemysłowych używamy: TwinCAT (Beckhoff Automation GmbH); Idusoft LLC (Indusoft Web Studio); Asix (ASCOM POLAND); oraz języków programowania: C++; C#.

Projekty elektryczne, sieci, pneumatyka: EPLAN Electric (EPLAN Software & Service), Fluid Draw (FESTO).

Nasze oprogramowanie jest całkowicie legalne, co gwarantuje dostęp do najnowszych aktualizacji, sparcie techniczne producenta oraz dostęp do producenckiej bazy wiedzy.

Nauka to zorganizowana wiedza. Dlatego stale podnosimy swoje kwalifikacje uczestnicząc w rozmaitych szkoleniach, konferencjach oraz targach branżowych. Naszą wiedzę wzbogacamy również poprzez analizę każdej usterki i wyciąganie wniosków z każdej interwencji serwisowej. Wszystkie nowe zrealizowane zadania i ukończone projekty podnoszą nasze kwalifikacje. Z radością kolekcjonujemy wiedzę, z satysfakcją zbieramy doświadczenia aby zapewnić naszym partnerom słały wzrost zakresu i jakości naszych usług.

więcej

Strona: 

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Współczesne definicje określają pojęcie bezpieczeństwa jako stan pewności, spokoju, braku zagrożenia, poczucia zabezpieczenia. Poczucie zabezpieczenia świadomie lub nieświadomie odbierane jako ochronę przed niebezpieczeństwami. Termin bezpieczeństwo odpowiada angielskiemu security i łacińskiemu securitas. Natomiast według „Słownika nauk społecznych” bezpieczeństwo jest synonimem pewności (ang. safety) i oznacza brak zagrożenia (ang. danger) fizycznego albo ochronę przed nim.

Technika od najdawniejszych maszyn prostych zawsze miała służyć człowiekowi. Miała służyć i być bezpieczna to znaczy nie stanowić zagrożenia zarówno dla zdrowia i życia człowieka jak również nie stanowić zagrożenia dla środowiska i użytkownika to znaczy szeroko rozumianego podmiotu gospodarczego i jego otoczenia.

Mając na uwadze powagę zapewnienia bezpieczeństwa APM realizując powierzone zadania używa w pełni profesjonalnych rozwiązań, nowoczesnych ale przede wszystkim sprawdzonych. Nasza kadra ustawicznie kształci się i podnosi swoje kwalifikacje zgodnie z zasadą że inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. Wszystkie nasze projekty na każdym etapie swojego życia analizowane są pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa. Celowe jest eliminowanie możliwie dużej ilości tzw. nieprzewidzianych sytuacji, mogących prowadzić do realnego stanu utraty bezpieczeństwa. Dla przewidzianych sytuacji awaryjnych natomiast, analizowane są scenariusze stabilnego i przewidywalnego wyjścia z sytuacji kryzysowej bez utraty bezpieczeństwa.

Całościowe, systemowe podejście do problematyki zapewnienia bezpieczeństwa podparte solidną wiedzą, umiejętnością korzystania z dokumentów normatywnych oraz głębokim zaangażowaniem naszych pracowników gwarantuje że nasze urządzenia i opracowania są w pełni bezpieczne. Robimy to również dla siebie samych – przecież uruchamiamy te urządzenia, testujemy i serwisujemy – chcemy przy tym czuć się bezpiecznie. To dla nas bardzo ważne tak jak nasze zdrowie i życie.

więcej

Strona: 

Przedstawiciel RNA

Uprzejmie informujemy, że nasza firma została teraz wyłącznym dystrybutorem na Polskę komponentów i układów podawania niemieckiej firmy RNA.

więcej

 

Subscribe to APM PROFIL RSS